Home

OKOplus

ondersteuningsnetwerk


Wie?


OKOplus is een ondersteuningswerk dat werd opgericht in overleg tussen drie partners van het Overleg Kleine Onderwijsverstrekkers (OKO):

•   Vlaams Onderwijs Overlegplatform (VOOP)

•   Federatie Steinerscholen

•   Federatie van Onafhankelijke Pluralistische en Emancipatorische Methodescholen (FOPEM)


Het netwerk OKOplus staat ook open voor scholen die niet bij een van deze kleine onderwijsverstrekkers zijn aangesloten.

Werking


OKOplus heeft haar werking over heel Vlaanderen georganiseerd. 

Een beschrijving van de werking van het ondersteuningsnetwerk vind je in de krijtlijnennota.


Partnerscholen Okoplus 2022-2023


OKOplusmodel bijlage

functiebeschrijving ondersteunernieuwsflash mei 2020


nieuwsbrief juni 2020


nieuwsbrief augustus 2020


nieuwsbrief juni 2021


nieuwsbrief februari 2022link naar Prodia (het netoverschrijdend samenwerkingsverband tussen de onderwijskoepels en CLB's),

Voor ouders en leerlingen met vragen

aan het CLB: de chathulp CLBch@t
De omzendbrief over de ondersteuningsnetwerkenContact


Dit zijn de scholen buitengewoon onderwijs van het netwerk die ondersteuning organiseren:


Levenslust BuBaO (Lennik)

Directeur: Stefan De Kock

bubao@bubao.be

http://www.bubao.be


Ritmica BuBaO (Hove)

Directeur: Christel Noels

socialedienst@ritmica.be

http://www.ritmica.be


Parcivalschool BuBaO - BuSO (Antwerpen)

Directeur: Matthieu Roozen

parcivalschool@parcivalschool.be

http://parcivalschool.be/onze-school


De Regenboog BuBaO (Koekelare)

Directeur: Koen Denduyver

koen@regenboogkoekelare.be

http://regenboogkoekelare.beBij de werking van OKOplus zijn de competentiebegeleiders van de pedagogische begeleidingsdiensten van de OKO-partners nauw betrokken:


Ann Sevranckx, competentiebegeleider PBD VONAC (VOOP)

ann.servrankcx@okoplus.be


Evelyn Van Caster, competentiebegeleider PBD Federatie Steinerscholen

evelyn.vancaster@okoplus.beLindsey Devlieghere competentiebegeleider PBD FOPEM

lindsey.devlieghere@okoplus.beConcrete hulpvraag


Heeft u als ouder een concrete hulpvraag? Neem dan contact op met de school van uw kind om samen met de school en het CLB de hulpvraag te onderzoeken en -  indien aan de orde - de ondersteuningsvraag op te maken en in te dienen.Een toelichtingsbrief voor ouders over het nieuwe ondersteuningsmodel vind je hier.


Algemeen contact OKOplus: tine.schurg@okoplus.be


Klachten/bemiddeling


Bent u het als ouder niet eens met het al dan niet toekennen van een gemotiveerde verslag, verslag of handelingsgerichte verslaggeving dan kunt u steeds terecht bij het CLB van de school van uw kind.


Dit CLB kun je vinden via volgende link:

http://www.vclb-koepel.be/leerlingen-en-ouders/mijn-clb


Bent u het na het doorlopen van deze klachtenprocedure nog steeds oneens met de noodzaak of de in houd van een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs dan kunt u tertecxht bij de Cvlaamse bemiddelingscommissie:

  bemiddelingscommissie.onderwijs@vlaanderen.be

Tel: 02 553 87 18

Fax: 02 553 93 85


Voor meer informatie over de bemiddelingscommissie: http://www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/vlaamse-bemiddelingscommissie


 

Copyright. All Rights Reserved